Blog

 

Waarom is “weten” niet eng!

Ik heb een aantal vragen aan je, is het je weleens overkomen dat je een ‘naar’ voorgevoel had en daarna gebeurde er inderdaad iets onprettigs? Je net iemand belt en de gesprekstoon volgt, omdat hij of zij je tegelijkertijd belt? Zijn dit nu toevalligheden, bestaan toevalligheden?
Heb je dat ook weleens gehad? Dat je aan iemand moet denken, misschien wel iemand die je jaren niet hebt gesproken, en je loopt diegene daarna tegen het lijf? Of, bij sommige personen, dat je uitgeput bent als je na hun bezoek weer alleen bent, alsof hij of zij je energie heeft leeggezogen? Of juist het tegenover gestelde, mensen die je de eerste keer ziet en er gelijk een vertrouwen is, het gevoel alsof je deze persoon al je hele leven kent? Zonder dat er een woord gewisseld is, kun je dit gevoel doorkrijgen.
Je voelt dus heel goed het energieveld (de aura in mijn beleving) van deze persoon aan.
Nu denk de ene helft die dit leest, “jaja Myra is gewoon toevalig” en de andere helft zal zichzelf hierin herkennen en heeft deze ervaringen dagelijks. Er zijn nu eenmaal mensen waarbij hun intuïtie sterker is ontwikkeld dan bij de ander. Soms zijn ze helderziend, helderhorend, heldervoelend of helderwetend misschien wel allemaal, al is een van die aspecten vaker sterker ontwikkeld dan de anderen. Het aanvoelen van de ander is in ieder geval net zo goed een zintuig als horen bijvoorbeeld.
Deze mensen die gevoeliger zijn kunnen vaak behoorlijk last hebben van al deze signalen. Ze kunnen zich eenzaam voelen doordat anderen in hun omgeving deze signalen niet of nauwelijks opvangen. Vaak zie je dat deze mensen iets ontwikkelen, angststoornis of juist een hyperactiviteit, doordat zij niet weten waar deze gevoelens vandaan komen en wat ze er verder mee moeten doen, omdat ze er met niemand over kunnen praten. Kinderen voelen vaak dingen aan en als jij als ouder het dan ontkracht kunnen ze gaan twijfelen aan zichtzelf. Als ze praten over een oma die recentelijk is overleden waarmee ze praten en jij zegt dat kan niet, of voelen dat je niet oké bent en jij zegt dat er niets aan de hand is. Ze weten dan dat er iets niet klopt tussen ‘weten’ en weten.

Ook de signalen zelf, voorspellende dromen, voelen waar mensen pijn hebben, zoals weten wat anderen denken of de stem van overledenen horen, kan een bepaalde reactie veroorzaken. Daarnaast als je het gewoon verteld stuit je vaak op ongeloof en onbegrip. Als een kind of jongvolwassenen een opmerking maakt over precies waar jij mee bezig bent en je hebt dit niet gedeeld, kun je als ouder snel denken dat ze hebben zitten afluisteren of rommelen in jouw spullen waar ze niet mogen komen. Je wordt eerder boos waardoor een kind zichzelf, dus zijn antenne eerder afsluit.
Gelukkig wordt er tegenwoordig veel opener gesproken over deze onderwerpen. In de middeleeuwen werden deze mensen als heksen of bezetenen bestempeld. Kaartleggers, waarzeggers zijn in onze geschiedenis ook vaak door de wet verboden, maar werden dan in het geheim bezocht. Een groot voorbeeld is hiervan is de vrouw van Napoleon.

De Oosterijkse arts Franz Mesner is een welbekende Astroloog die leefde van 1734 tot 1815, had op dit vlak van magnetiseren een aantal interessante ideeën. Hij sprak over het Fluïdum. Een fijne allesdoordringende kracht, van onmeetbare fijnheid, die zich overal in het universum bevindt en alles met elkaar verbindt.

Vergelijk het met water, gooi een steen in het water en er zullen kringen vormen. Deze kringen zullen zelfs meters en in het geval van tsunami’s ver nog te voelen zijn. Naarmate de gevoeligheid van de persoon, zijn die kringen nog op een grotere afstand te voelen. Zo werkt het Fluïdum in principe ook en dit zou dus de verklaring kunnen zijn voor telepathie. Je kunt het ook vergelijken met gedachtenkracht of het zelfhelende vermogen van het lijf.
Radio en telefoonverkeer werkt ook over onzichtbare golven van energie via antennes en ontvangers. Alles in dit universum heeft een energie, een magnetisch veld. Gedachtenkracht is een krachtig energieveld. Energie heeft nog een andere eigenschap, het heeft ook een trillingsniveau.
Dit trillingsniveau kun je zichtbaar maken in o.a. kleuren (denk aan aurafoto’s). Alle gebeurtenissen in het heden, verleden en toekomst worden in energievelden opgeslagen, het verleden, heden en de toekomst hebben dus ook een trillingsniveau. Sommige mensen kunnen, bewust of onbewust, perfect afstemmen op dit niveau en zodoende informatie doorkrijgen. Dit kan informatie zijn in de vorm van beelden, gedachten, stemmen, een gevoel, kleuren, dromen, of tintelende handen.
Het magnetisch veld wat om de aarde zit heeft een hele sterke kracht, denk hierbij aan eb en vloed en de kracht die de maan hierbij uitoefent. Hoeveel mensen voelen zich juist met de volle maan, rot of juist uitbundig? Alles staat met elkaar in verbinding en zo is ook de wet van de aantrekkingskracht te verklaren.

Als zelfs gedachten een energiegolf teweegbrengen in dit magnetisch veld, krijg je een boemerangeffect, dan kun je dus met gedachten dingen aantrekken en afstoten. Bewust, maar ook onbewust! Daarbij kun je met een open geest en een sterke “antenne”, deze gedachten dus ook ontvangen en zodoende “weten”, wat er staat te gebeuren of is gebeurd.
Zo kunnen er zich ‘toevalligheden’ voordoen, zoals die vriendin waar je toevallig aan dacht, een uur voordat ze belde. Op de snelweg gas terugnam, door een gevoel dat je doorkreeg, waarna er voor je een ongeluk gebeurde, en jij nog op tijd kon uitwijken of remmen. Waardoor je bij je oma, de laatste keer dat je haar zag, naar haar keek alsof je wist dat dit de laatste keer was. Een droom had, dat iemand zwanger was en je daarna hoorde dat ze inderdaad zwanger was.

Deze ‘toevalligheden’ kunnen je bang maken, zeker als je jong bent. Als je eenmaal eraan toe bent en je hieraan overgeeft, kun je je juist veilig gaan voelen met dit extra zintuig dat je meegekregen hebt. Sterker nog, je kunt het gaan gebruiken en merken dat dit extra zintuig veel goeds voor je kan doen en je kan helpen je leven te gaan richten met veel extra informatie en hulp ‘van boven’, maar dus eigenlijk jezelf, je hogere zelf of je gidsen, maar dit is een heel ander onderwerp waarover later nog meer.

Ik wil je graag meegeven dat wat jij voelt, ziet en ervaart oké is. Iedereen uniek is en elke persoon van jong tot oud iets heeft mee gekregen wat hem of haar speciaal maakt. De wereld waar wij nu in leven is nog aardig rechtlijnig, gelukkig gaan er steeds meer ‘poorten’ open naar het meer ‘weten’, naar het waarom en hoe. Veel meer mensen ontvangen op het moment signalen en er mag gelukkig steeds vaker open over gepraat worden.
Mijn ding hierin is dat ik via de kaarten van het tarotspel naar het ‘weten’ aan het gaan ben, het is een proces, wat langzaam gaat en dat vind ik helemaal oké. Met respect voor ieders proces wil ik je graag bijstaan, mocht je daar behoefte aan hebben. Geen vraag is te gek en de kaarten laten zien waar jij staat of naar toegaat in het leven.